Suất ăn Công nghiệp

Cung cấp suất ăn công nghiệp cho các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy sản xuất

Dịch vụ suất ăn công nghiệp

Phục vụ suất ăn cho các cơ quan, công ty, xí nghiệp… trong và ngoài tỉnh theo yêu cầu đặt hàng.

Quý khách có yêu cầu xin liên hệ 0763 852 367 chúng tôi sẽ đến tận nơi tư vấn và ký hợp đồng.